Het klinkt onlogisch maar we verplaatsen de badkamer naar het midden van dit appartement waardoor er een betere routing ontstaat. Badkamer en keuken vormen, met de ruggen naar elkaar toe, een centraal blok dat vanwege zijn houten bekleden een fraai contrasterend element vormt met de overige primair gekleurde meubels. Maar dat volgt later… Eerst al het leidingwerk verleggen en dat vraagt de nodige tijd en aandacht met elkaar.